Leer thuis business Engels met een cursus zakelijk Engels

Cursus zakelijk Engels: mogelijkheden voor thuisstudie

Een cursus zakelijk Engels is echt wat anders dan een gewone cursus Engels: er wordt veel meer de nadruk gelegd op het aanleren van woorden en zinswendingen die specifiek zijn voor het zakelijke taalgebruik en verder is er ook aandacht voor de culturele verschillen tussen Nederlanders en Engelsen. Want in een zakelijk contact wil je natuurlijk niet alleen taalblunders voorkomen, ook in je gedrag wil je geen flaters slaan!

  1. Business English (NHA)
  2. Zakelijk Engels (LOI)

1. Business English (NHA)

De NHA-cursus Business English is een zelfstudiecursus, dus een cursus waarbij je alles zelf moet doen, en je niet de hulp van een docent kunt inroepen. Daardoor is deze cursus natuurlijk ook wat goedkoper dan de voorgaande.

Toch is het niet zomaar een cursus: het gaat hier om de Linguaphone-cursus Business English. Linguapone is al jarenlang een begrip op de thuisstudiemarkt en heeft voor deze cursus van The English-Speaking Union (een internationale liefdadigheidsinstelling op educatief gebied) een prijs ontvangen voor de beste thuisstudiecursus.

De cursus Business English is breed van opzet: je leert de Engelse taal toepassen in veelvoorkomende zakelijke situaties: of het nu gaat om presentaties geven, anderen overtuigen, vragen begrijpen en beantwoorden, een discussie aangaan, zakelijke artikelen lezen, brieven en rapporten lezen (of zelf schrijven) of businessplannen opstellen.

Daarbij is het cursusmateriaal vooral praktisch: er wordt in de lesstof bijvoorbeeld gebruikgemaakt van twaalf verschillende case studies, afkomstig van o.a. Shell, BP en the Body Shop. Je zult zowel Amerikaans als Brits Engels te horen krijgen, en ook nog wat Engelse accenten. Maar uitgebreide grammaticale uitleg over allerlei zaken zul je in deze cursus niet vinden!

Een ander opmerkelijk punt van deze cursus Business Engels is dat hij gebruikmaakt van zogenaamde 'vaardigheidsschema's'. Je kunt zelf bepalen welke van je vaardigheden verbetering behoeven, en je daarop richten. Je hoeft de cursus dus niet per se van a tot z door te lopen, maar bent behoorlijk flexibel wat dat betreft.

De cursus bestaat uit een set cd's, drie boeken met case studies, een cursusgids en woordenlijsten.

2. Cursus zakelijk Engels (LOI)

Bij het LOI kun je terecht voor een volledige cursus zakelijk Engels. Met 'volledig' wordt hier bedoeld dat je met deze cursus je spreek-, lees-, schrijf- én luistervaardigheid van het Engels traint. En dan met name van het Engels zoals dat wordt gebruikt in het bedrijfsleven.

Wil je zakelijk Engels leren, dan helpt deze cursus je zakelijke brieven en rapporten te schrijven in het Engels, je ideeën te presenteren, te onderhandelen en afspraken te maken. En ten slotte is er aandacht voor de culturele verschillen tussen jou en je Engelse handelspartners.

Dit alles leer je op een praktische, interactieve manier. Om je spreekvaardigheid te oefenen, moet je (achter je computer gezeten) zelf meedoen aan zakengesprekken en je tekst inspreken met behulp van een headset. Je persoonlijke docent kan je vervolgens corrigeren.

Als je wilt, kun je na afloop van deze LOI-cursus (dat is na ongeveer vijf maanden) het Business English Certificate Vantage (CEF-niveau B2) van de University of Cambridge halen. Het examen hiervoor is niet bij de cursusprijs inbegrepen; je moet je er apart voor aanmelden.

© 2009- Thuis-Engels-Leren.nl contact privacybeleid